CHINT | CHINT VIỆT NAM - Phân Phối ATS CHINT ( Bộ Chuyển Nguồn Tự Động )

 CHINT | CHINT VIỆT NAM - Phân Phối ATS CHINT ( Bộ Chuyển Nguồn Tự Động )
 Chint NZ7-125S/3 (25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A,100A)
 Chint NZ7-125H/4 (25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A,100A)
 Chint NZ7-250S/3 (125A, 160A, 180A, 200A, 225A)
 Chint NZ7-250H/4 (125A, 160A, 180A, 200A, 225A)
 Chint NZ7-400S/3 (315A, 350A, 400A)
 Chint NZ7-400H/4 (315A, 350A, 400A)
 Chint NZ7-630S/3 (500A, 630A)
 Chint NZ7-630H/4 (500A, 630A)
Liên Hệ : 0966.766.448 Hoặc 0968.504.281
Tham Khảo : www.chint.net.vn

Bình luận

Trần Văn Hiền

Trần Văn Hiền - 05/01/2020 07:43:55

Kính chào quý AC, Chúng tôi đang cần mua ATS, mã :NZ7-125H/4 . Để biết thêm chi tiêt, kính mong quý AC gửi tài liệu kỹ thuật đẻ chúng tôi xem trước. Trân trọng!

Viết bình luận