CHINT | CHINT VIỆT NAM - Phân Phối Thiết Bị Điện CHINT - RƠLE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP XJ3-G, XJ3-D, NJYB3-8, NJYB3-11

- XJ3-G : Lỗi Pha, đảo pha, lệch pha 3P/380VAC
- XJ3-D : Lỗi Pha , đảo pha, lệch pha , quá áp, thấp áp 3P/380VAC
- NJYB3-8 : Lỗi pha , đảo pha , quá áp, thấp áp 3P/380VAC
- NJYB3-11 : Lỗi pha, đảo pha, lệch pha, quá áp, thấp áp 1P-3P/220VAC

Liên Hệ : Mr.Chính 0966.766.448 Hoặc Mr.Chí 0968.504.281
Website : www.chint.net.vn Hoặc www.next.net.vn 

Viết bình luận