Chint Việt Nam - Át Chống Giật - Chint NXBLE

Dòng định mức: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A
Dòng rò: 30mA (dòng rò khác liên hệ với chúng tôi)
Số cực: 1P+N, 230V 50/60Hz
Dòng cắt Icu=Ics: 6KA
Bảo hành: 12 tháng

Bình luận

enliply

enliply - 06/09/2022 02:17:36

Buy 125 Mcg Synthroid Online Xjzluf https://newfasttadalafil.com/ - cialis for sale Achat Cialis Oqdtpk viagra cialis online Oisehc The term shift to the left describes an increase in immature neutrophils in the blood. https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Omvqtl

Viết bình luận