CHINT VIỆT NAM - CHINT NDK 25VA-15KVA - BIẾN ÁP CHINT

BIẾN ÁP 25VA - 15KVA
Công suất Input/output Mã hàng
25VA 440V 380 220V / 220 110 48 24V NKD-25VA
50VA NKD-50VA
100VA NKD-100VA
150VA NKD-150VA
200VA NKD-200VA
250VA NKD-250VA
300VA NKD-300VA
500VA NKD-500VA
700VA NKD-700VA
1000VA NKD-1000VA
1500VA NKD-1500VA
2000VA NKD-2000VA
3000VA NKD-3000VA
5000VA NKD-5000VA


Viết bình luận