Chint Việt Nam - Chint NXJ -Rơ Le Trung Gian

RƠ LE TRUNG GIAN CHINT NXJ

Idm (A)

Điện áp (V)

Đơn giá

5A

AC/DC 12, 24, 36, 48, 110 - AC 220

NXJ-2Z1D

Liên hệ

AC 380 - DC 220

Liên hệ

3A

AC/DC 12, 24, 36, 48, 110 - AC 220

NXJ-4Z1D

Liên hệ

AC 380 - DC 220

Liên hệ

ĐE CAM RƠ LE        TRUNG GIAN

Dòng (A)

Lắp Cho Rơ Le

Đơn giá

5A

NXJ-2Z1D

RS-NXJ-2Z/C3

    Liên hệ

3A

NXJ-4Z1D

RS-NXJ-4Z/C3

    Liên hệ

 

 


 

 

Viết bình luận