Chint Việt Nam - Nút Nhấn, Đèn Báo

NP2 Mầu sắc Tiếp điểm Trắng, Đen 1NO / 1NC Xanh lục, Đỏ...
Đèn báo pha tủ điện, đèn báo phi 22, đèn báo điện áp 220 vac, đèn báo điện áp 220vdc, đèn báo 24vdc , đèn báo màu đỏ, đèn báo màu xanh, đèn báo màu vàng...Viết bình luận